Tiếng Anh hài hước khắp Việt Nam

loading video
0 views
|

Please don’t give up on toilet paper = Làm ơn đừng từ bỏ giấy vệ sinh. Try ELSA: https://www.elsaspeak.com/home https://www.elsaspeak.com/danhauer …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *